JEF-Cat a Alacant (Seminari Internacional sobre Governança d'Internet)
JEF Catalunya ha participat al Seminari Internacional sobre Governança d’Internet, organitzat des del 7 a l’11 de juliol per JEF Europe, juntament amb altres 20 joves de diferents països d’Europa a Alacant, amb la finalitat de poder contribuir al desenvolupament de recomanacions cap a diverses polítiques que afavoreixin una governança més democràtica.


Durant 5 dies vam tenir l’oportunitat d’aprendre, conèixer i intercanviar coneixements, visions i idees amb l’objectiu de desenvolupar diferents aptituds sobre el significat, el que implica i la importància del terme “Governança d’Internet”. Tanmateix, partint d’exemples pràctics, es va treballar sempre tenint en compte els diferents nivells (nacional, regional i internacional) i la diversitat d’actors que es troben implicats.


A mode d’introducció, vam començar entenent d’una manera general la temàtica i coneixent les diferents parts del projecte al que contribuiríem (mitjançant aquest seminari): Let’s discuss the governancein internet governance.


Seguidament, i donant continuació a les sessions prèvies de convidats experts, es va treballar la importància de la governança d’internet i, per tant, el “big data” i el “data privacy”.


El tercer i quarts dia es va organitzar una simulació entre tots els participants, per a entendre els diferents rols i posicions que hi juguen els seus actors, nivells, contextos, etc. I es va complementar amb formacions concretes. L’objectiu era poder treballar, a part d’ampliar el coneixement sobre els seus actors i “stakeholders”, com cadascú de nosaltres hi té un rol important i, per tant, treballar com ens podem activar i ser més participatius.


Finalment, vam acabar donant amb una evaluació i reflexió, per a tenir-la en compte com a punt de partida per a la següent sessió (que es desevoluparà a Helsinki, al proper setembre de 2021).


Volem donar las gràcies als organitzadors! Han estat uns dies de molt d’aprenentatge, il·lusió i inspiració. ¡Tornem a casa amb ganes de participar als propers!


6 vistas0 comentarios