Comunicat de JEF-Espanya pel Dia Internacional de la Dona
En ocasió de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de Joves Europeistes i Federalistes d'Espanya (JEF Espanya) volem fer èmfasis en les diferents formes de discriminació i violència de gènere que continuen impedint la igualtat real entre dones i homes. La igualtat de gènere és un principi fonamental de la Unió Europea, no obstant això encara no és una realitat. A Europa i més enllà, les dones continuen sent víctimes de violència de gènere, estereotips, discursos d'odi i invisibilizatsió.


Els números són impactants, ja que una de cada tres dones de la Unió Europea són o han estat objecte de violència física i/o sexual. Cada setmana moren 50 dones a la Unió Europea per violència domèstica, augmentant aquesta xifra durant la pandèmia. A més, l'augment de l'ús d'Internet durant la pandèmia ha augmentat la violència de gènere en línia i l'abús sexual de nens i especialment nenes


La desigualtat i la precarietat continuen regint l'àmbit laboral. El 60% de les persones graduades a la Unió Europea són dones, mentre que només ocupen el 30% dels llocs directius i el 8% quan parlem de les empreses de gran grandària. A la Unió Europea només un 19,8% del personal científic i d'enginyeria està compost per dones. El 31,3% de les dones a la Unió Europea treballen a temps parcial i exerceixen gran part de les ocupacions de l'economia submergida, a més de ser elles els qui se solen ocupar de la cura de la família. Les dones són les que dediquen 17 hores de mitjana a la setmana en la cura dels nens i 13 hores a les feines de casa, mentre que els homes dediquen 11 i 5 respectivament. També, són les dones els qui només dediquen 33 hores a la setmana a treballs remunerats mentre que els homes dediquen 39 hores. A Espanya, 4 milions de dones en edat laboral es troben en perill de pobresa o d'exclusió. Les xifres indiquen clarament que les desigualtats, la violència masclista, la precarietat, la bretxa salarial, i els processos d'exclusió derivats de l'ocupació formen part de la vida de les dones.


Això no és el que representa la nostra Europa, perquè tenim com a principi un compromís humà pel qual totes les persones independentment del seu gènere han de viure lliures, en igualtat i en seguretat. Com a societat només podrem aconseguir el nostre màxim potencial si fomentem i integrem tot el nostre talent i diversitat.

Són innombrables les dones que han contribuït a la construcció i a la consolidació del projecte europeu, moltes de les quals van ser invisibilitzades durant la seva trajectòria. Recordem-nos d'Úrsula Hirschmann, una gran feminista i una de les fundadores del federalisme europeu el nom del qual sol passar desapercebut. Acordem-nos en aquest dia de Sofia Corradi, impulsora del programa Erasmus. Recordem-nos de Marga Klompé, científica, política, defensora dels més desfavorits, la primera dona membre de l'Assemblea Comuna de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer. Recordem-nos de LousieWeiss, política europea, gran defensora dels valors europeus i dels drets de la dona durant tota la seva vida. Recordem-nos de Simone Weil, política, filòsofa i activista pels drets de les dones, impulsora piononera del dret a l'avortament legalitzat a Europa. Recordem-nos de Nicole Fontaine, dona presidenta del Parlament Europeu. Recordem-nos de UrsulavonderLeyen, primera dona presidenta de la Comissió Europea.

Recordem-nos de totes elles, de totes les pioneres que van lluitar per la construcció europea i el nom de la qual solem oblidar.


Però enguany, més que mai, hem de recordar-nos de les nostres imprescindibles, de les dones que van estar en primera línia durant la pandèmia. El 76% dels cuidadors i sanitaris de la Unió Europea, són dones: són les dones els qui més han estat exposades al virus. Són les dones els qui lideren la lluita contra la COVID, són les imprescindibles en aquesta batalla, les guerreres, les fortes. Per elles! Per nosaltres!


Els Joves Europeistes i Federalistes d'Espanya continuaran secundant, promovent, i protegint els drets de les dones i el seu apoderament, obrint espais i reivindicant amb força l'eliminació de la violència i les desigualtats de gènere.


Aquest comunicat és una versió traduïda del comunicat conjunt de JEF-Espanya pel dia de la dona. Trobéssiu la versió en castellà en la pàgina web de JEF-Espanya


#8M #Diadeladona #FemEuropa


4 vistas0 comentarios