Objectius i propostes

Propostes del 9 de Maig de 2020

European civil society organisations call for radical strengthening of the EU after the COVID-19 crisis, on the 70th anniversary of the Schuman Declaration

1585163430_729234_1585247756_noticia_nor

Pandemia de COVID19

La Unió Europea ha de garantir una resposta més eficaç i coordinada a l'amenaça COVID-19: la Comissió Europea hauria de ser capaç d'emetre normes aplicables a tota la UE sobre un enfocament coordinat per a aixecar les mesures de contenció.

Unió sanitaria

La Unió Europea hauria de complir les seves pròpies obligacions de garantir un alt nivell de protecció de la salut humana a tots els ciutadans de la UE i a les persones que viuen a la UE: a la UE se li haurien de confiar competències reals en l'àmbit de la salut pública, la salut pública hauria de ser una competència compartida entre la UE i els seus Estats membres.

Vacuna

El virus COVID-19 no serà realment derrotat fins que hi hagi una vacuna, o almenys una cura per contrarestar els seus efectes més greus: s'ha d'establir un consorci europeu de recerca per treballar cap a una vacuna o una cura, juntament amb altres equips del món.

Llibertat de moviments

Garantir la unitat de la Unió Europea, el seu mercat únic i el funcionament de l'espai Schengen: totes les decisions de reintroduir les restriccions a les fronteres interiors entre els països de Schengen han d'invertir-se al més aviat possible. El virus no coneix fronteres. El bon funcionament dels serveis, com la provisió d'aliments i l'assistència sanitària, és encara més essencial en aquest moment.

Economia europea

Mesures fiscals extraordinàries i coordinades per a mitigar els efectes socioeconòmics més immediats de l'actual crisi: ampliar l'àmbit d'aplicació del Mecanisme Europeu d'Estabilitat per a finançar –sense una condicionalitat macroeconòmica indeguda– l'enfortiment immediat dels sistemes sanitaris europeus, mobilitzar el suport temporal europeu als sistemes nacionals de desocupació, el suport extraordinari a les empreses europees a través del Banc Europeu d'Inversions.

Marc Financer Pluriennal

L'esforç de recuperació ha d'estar d'acord amb la gravetat de la recessió econòmica, aprofitant al mateix temps l'oportunitat per a una transició cap a una Europa sostenible i neutral en carboni: el Consell hauria d'aprovar immediatament un marc financer pluriennal per a 2021-2027 de grandària suficient, finançat mitjançant autèntics recursos propis i bons europeus de recuperació.

Recursos europeus

Els béns públics europeus haurien de finançar-se amb autèntics recursos europeus: la UE hauria de ser capaç de recaptar i gastar els seus propis recursos fiscals, inclosa la facultat d'emetre un veritable deute europeu en el mercat, o els eurobons.

Europa Federal

La conferència prevista sobre el futur d'Europa hauria d'emetre un mandat polític per a redactar una Constitució europea.

Estat de Dret

Garantir la democràcia i l'Estat de Dret en temps d'emergència: introduir un mecanisme europeu de revisió de la democràcia, l'Estat de Dret i els drets fonamentals i revisar l'art. 7 procediment. El pròxim marc financer pluriennal hauria d'introduir el principi de condicionalitat per a suspendre els fons de la UE quan un Estat membre violi l'Estat de Dret i els principis fonamentals de la UE.

Afers exteriors

Europa necessita les eines per a intensificar-se i convertir-se en un actor global valuós que proporcioni un model per a governar la globalització sostenible: adoptar una nova agenda coherent per a la seguretat humana i la globalització sostenible adoptar una política comuna d'asil i migració, així com garantir la superació de les condicions de vida d'emergència dels camps de refugiats.

14 passos per a una Europa millor

Campanya I Choose Europe

El 23 de març de 2019, JEF-Europe, en col·laboració amb la UEF, va llançar la campanya I Choose Europe. Aquesta campanya, de dimensió paneuropea, tenia com a objectius de sensibilitzar la ciutadania europea a la importància de la Unió i les eleccions europees del 26 de Maig de 2019, i d'aportar propostes per a millorar el funcionament de la Unió Europea i aconseguir una major integració. Aquestes propostes són les següents:

European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle

Passo 1: Eleccions

Mantenir el sistema de Candidats Líders i una campanya electoral basada en una agenda paneuropea, per al nomenament del President de al Comissió Europea i elegir per majoria al Parlament.

Passo 2: Participació

Tornar a posar els ciutadans al cor de la Unió Europea mitjançant la promoció d'instruments per a la participació democràtica contínua, com ara convencions de ciutadans en tota la Unió.

Passo 3: Estat de Dret

Introducir el mecanismo de la Unió per a la Democràcia, l'estar de Dret i els Drets Funamentals

Passo 4: Eurogrup

Proporcionar mes transparencia i rendición de comptes de l'Eurogrup.

Passo 5: Unió Bancaria

Completar la Unió Bancaria Europea mitjançant la introducció d'un Pla Europeu d'Assegurança de Dipòsits.

Passo 6: Pressupost

Establir capacitat pressupostària per a la zona euro i comprometre's amb un major pressupost de la UE finançat en gran part amb recursos propios.

Passo 7: Europa social

Establir estándares sociales mínims a nivell europeo per evitar el dumping social i una carrera cap a l'abisme.

Passo 8: Crisi migratoria

Establir canal seguro i legal per als refugiats i immigrants I enfortir el paper de l'Agencia Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes.

Passo 9: Integració

Establir normes europees comunes per als serveis d'assistencia i integració per a immigrants a tota la Unió.

Passo 10: Afers exteriors

Convertir la Unió Europea en un veritable actor global que parli a nivea mundial amb una sola vez

Passo 11: Sostenibilitat

Introducir plans d'acció i projectes d'integració per donar suportarla al desenvolupament sostenible, la democratización i l'estabilització dels països veïns a la Unió Europea.

Passo 12: economia verda

Incorporar el "pensament d'economia verda" en tot l'àmbit de la presa de decisions de la UE I fer de la UE un líder mundial de la mitigació

Passo 13: Dades

Desenvolupar la UE com un precursor mundial per garantir els drets digitals dels ciutadans.

Passo 14: Europa Federal

Establir una Assemblea Constituent encarregada d'elaborar una Constitució federal.