Des de JEF Catalunya organitzem i col·laborem en activitats de debat, simulacions (MEU) i workshops al voltant de temes europeus. En totes aquestes activitats hi ha un fort component d’intercanvi cultural, d’experiències i de coneixements amb altres persones d’arreu d’Europa.

Per exemple, al juliol de 2013 vam organitzar un seminari europeu a Barcelona (Mellontikos) on van participar més de 40 joves d’arreu d’Europa i al juliol de 2015 previem organitzar-ne un de nou. Vols contribuir a l’organització d’aquestes activitats?

A més, ser membre de JEF, et permet participar en altres seminaris i trobades europees que organitzen altres seccions. Aquests espais són una gran oportunitat per conèixer i aprendre amb joves d’altres procedències i de forma divertida. Tothom torna molt content, i és que diuen que ‘Once a Jeffer, always a Jeffer!’

woc13