#decide what Europe you want

Recentment, l’apatia vers la Unió Europea ha crescut entre el conjunt de la ciutadania, especialment entre les persones més joves, amb unes altes xifres d’abstenció. Una mirada als últims moviments de protesta contra la UE mostra que en bona mesura hi ha un creixent rebuig cap a les institucions de la UE i que, en molts casos, aquest parteix d’un gran desconeixement al nostre país sobre la UE. En aquest sentit, no només cal parlar d’euroescèptics, sinó també d’“eurodesconeixedors”.

A aquest fet cal sumar-hi que en molts casos les eleccions europees s’han convertit en unes eleccions considerades de segon ordre, on els temes d’àmbit europeu queden relegats de les agendes. Davant aquesta situació, la campanya #decide what Europe you want neix de la col·laboració entre la Joventut Europea Federalista i la Fundació Ferrer i Guàrdia i pretén:

  • Promocionar la participació de les persones joves de manera didàctica i directa mitjançant vídeos, imatges, diàlegs, debats i presentacions
  • Explicar als i les joves la importància del seu vot per tal que s’escolti la seva veu a Europa
  • Incentivar la participació dels/de les joves de cara a les properes eleccions europees
  • Promoure un debat sobre les properes eleccions europees que giri entorn de temes europeus

Quina Europa vols?