JEF Catalunya treballa en xarxa amb JEF Europe i totes les seves seccions d’arreu d’Europa. Juntes apleguen més de 30.000 membres. A nivell estatal, treballem a través d’una estructura federal amb JEF Spain i totes les seccions que la conformen (actualment 8 i n’hi ha vàries en procés de creació).

Al mateix temps, formem part d’altres organitzacions de l’àmbit europeista i juvenil, com són:

 • Unió d’Europeus Federalistes (UEF)
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
 • Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
 • Moviment Laic i Progressista (MLP)

A banda, habitualment col·laborem en les nostres activitats amb organitzacions i institucions de l’àmbit Europeu i juvenil per treballar amb objectius comuns.

A nivell intern, l’associació s’organitza en diferents àrees a través de les quals s’impulsen les seves activitats. Aquestes àrees són:

 • Formació
 • Comunicació
 • Activitats
 • Universitats
 • Econòmica
 • Relacions internacionals
 • Relacions institucionals i amb altres entitats