Jef-Catalunya i la Carta Catalana

El darrer divendres dia 13 d’octubre de 2017, ens van cridar des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per participar en el procés d’elaboració de la que serà la Carta Catalana de la Joventut. En què consisteix aquesta Carta? Bé, anem per parts;

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és una plataforma que agrupa les diferents entitats juvenils a Catalunya (com són les associacions) i es constitueix com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. A més a més, participa en el European Youth Forum des de l’any 1985 i a més de fomentar l’associacionisme també comporta un pont entre les institucions públiques i els joves amb desig de participar en una entitat que representi els seus interessos. La Carta Catalana, doncs, és un document que emet aquesta plataforma i que recull diferents aspectes a tractar dins de les associacions per tal de millorar el seu funcionament, la representativitat i afavorir el moviment associacionista. Les associacions, doncs, poden escollir dos aspectes a tractar dins del recull de temes per tal de decidir quines propostes a cada camp els hi són més importants així com formular esmenes.

twitter.com/CNJCat

A Jef-Catalunya vam escollir tractar dos dels eixos que considerem crucials i que són; Participació i Associacionisme i Justícia Global.

Pel que fa les propostes;

A l’eix de Participació i Associacionisme vam demanar que es dotés de més eines per a les associacions de manera que aquestes poguessin dur a terme la seva tasca, tan a nivell intern com extern. També es va demanar una major col·laboració entre entitats i el reconeixement d’aquestes en plataformes de la Generalitat per tal de que aquells joves interessats en formar part d’una associació tinguin a l’abast un llistat que els permeti decidir quina d’aquestes s’adhereix millor als seus interessos, a més de reduir els requisits burocràtics per a les associacions i així dinamitzar-ne el funcionament i creació. Un altre aspecte significatiu i amb el que ens hem trobat molt sovint és el de les subvencions; creiem convenient que en comptes d’haver un pressupost per activitat, hi hagi un pressupost que permeti el desenvolupament de les activitats ordinàries amb normalitat i sense que condicioni als membres, tot justificant quina és la destinació d’aquests fons.

Entre aquells aspectes a debatre durant els propers mesos destaquen el dret a vot als 16 anys, en tant que poden treballar i ser responsables dels seus actes, respondre civil i penalment de les seves accions i per tant res no indica que no puguin exercir el seu dret a vot.

Pel que fa a l’eix de Justícia Global, vam tractar els temes de “Sistema econòmic global”, “”Cultura de la pau”, “Política europea” i “Memòria històrica”. Vam demanar i prioritzar el tema de polítiques europees, demanant una major democràcia participativa a la Unió Europea on els joves esdevinguin actors claus en la creació i implementació de polítiques europees. A àmbit europeu vam afirmar la necessitat d’una major voluntat política per part dels Estats de la Unió Europea respecte el fenomen migratori. Pel que fa a la cultura de la pau, ens va semblar important donar suport a campanyes de sensibilització sobre projectes internacionals. Un tema interessant sobre el que vam debatre va ser la necessitat de posicionar-se en contra a la producció i venta d’armament, trobant posicions diverses sobre la naturalesa d’organismes internacionals com ara l’OTAN.

Ha sigut una bona dinàmica on JEF Catalunya va poder analitzar i debatre aspectes claus pels joves a Catalunya i a Europa.

Volem donar les gràcies a tots aquells i aquelles que han posat el seu granet de sorra en la elaboració de la Carta i esperem que les nostres propostes i esmenes siguin escoltades.

Fins aviat!

Post a comment